CVR: 38128647 +45 40 94 70 07 oens.toemrer@gmail.com Følg os på Facebook

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag 2018

Fra 2018 er boligjobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget blevet en permanent ordning. Du kan fortsat få fradrag for 2 slags ydelser:

  1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
  2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser f.eks. rengøring, børnepasning og havearbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.
Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Betingelser for at få håndværkerfradrag

  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. for håndværkerydelser og op til 6.000 kr. for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse.
  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
  • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig.
  • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.000 kr. for håndværkerydelser og 6.000 kr. for serviceydelser.
  • Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud

Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Følg os på Facebook

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Only accept functional cookies Accept all cookies